Lassebakken

Stikkvei i en buktning av Konnerudgaten (tidl. Lassegaten) mellom 3. Strøm terrasse og Tårnveien. Bakken fører over det tidligere tunet på Øvre Strøm, også kalt Lasse-Strøm etter dens eiere fra 1811 til 1857, kaptein Ulrik Frederik Lassen og hans to sønner. Hovedbygningen på Lasse-Strøm brant ned i 1870. Eiendommen ble senere benyttet som elektrisitetsverk for Skoger kommune, senere bibliotek, menighetshus og barnehage.

Cookies | Personvern

bn