Lassen, Andreas Jacob (1815 – 1890)

Prest, f. på Øvre Strøm, s. av Ulrik Fredrik L. Cand. theol. 1843, seminarlærer i Tromsø, sogneprest til Karlsø og senere Lyngdal hvor han i 1872 vakte et veldig røre ved å avvise Søren Jaabæk som fadder «som ei uberyktet». Tok avskjed 1884. Math. Skeibrok har skildret L. som en noe egenrådig, men sympatisk prest, filosof og menneskekjenner.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet