Lassen, Ulrik Fredrik (1774 – 1839)

Kaptein, s. av Johan Henrik L. Omtalt som en temmelig stridbar herre, overtok i 1811 Øvre Strøm etter sin far for 20.000 riksdaler.

Cookies | Personvern

bn