Lassen, Ulrik Fredrik (1774 – 1839)

Kaptein, s. av Johan Henrik L. Omtalt som en temmelig stridbar herre, overtok i 1811 Øvre Strøm etter sin far for 20.000 riksdaler.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet