Legaturn Buskerudense

var navnet på en stor boksamling, en del av Peter Colletts bibliotek, som i 1878 ble overført til Latinskolen.

Cookies | Personvern

bn