Lemmich, Sø(f)ren Hansen (ca. 1670 – 1722)

Skipsreder og trelasthandler på Bragernes, f. i Moss, kom til Bragernes i ung alder da hans mor ble gift med en av Bragernes’ storborgere, Lauritz L. Smith. Handelsspekulasjoner gjorde ham i årene etter 1700 til en av Bragernes’ rikeste menn, og han var i 1711 en av 8 Bragernesborgere som eide både karosse og kalesjevogn. I årene etter 1700 foresto han oppførelsen av Bragernes nye kirke. I 1716 var han ruinert og gikk over i offentlig virksomhet. Medlem av den berømmelige Provideringskommissionen (s.d.) som reddet den norske armé i krigsåret 1716, var den eneste av de fire kommissærene som fikk offentlig påskjønnelse – julen 1716 ble han «krigscommissarius en campagne» og fikk senere titel av krigsråd. Deltok også i kaperfarten. Privilegiedirektør på Bragernes 1715, assessor i overhoffretten 1720. Hans hus lå i Gjetergaten.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet