Lensmenn

Den siste felles lensmann for Sande og Skoger var Bernt Hansen Winge (1717-1767), han fratrådte i 1756 og ble etterfulgt av Torkild Torkildsen Melen (1718-1793), som var den første lensmann i det nye Skoger prestegjeld. Frem til forrige århundreskifte hadde Skoger følgende lensmenn: 1793-1802 Reier Juel (1750-1802), 1802-10: Peder Hansen Haugestad (1776-1832), 1810-12: Daniel Nielsen Holst (f. 1780), 1812-52: Anders Reiersen Juel (1787-1852), 1852-54: Reinh. Juel (kst.), 1854-61: Mads Henrik Bjerregaard Ziegler (1822-1905), 1861-98: Hans Torgersen Solberg (1821-1906), 1898-1902: Chr. Fr. Oppegaard (1846-1902).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet