Lerpe (gnr. 44)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn (Lerpeveien 294), navnet betyr trolig «bløtt jordsmonn» (terp). Bruket var tidl. husmannsplass under Lindum hvorfra det ble utskilt på 1700-tallet. Fra ca. 1800 var Lerpe delt i flere deler. Hovedbølet ble i 1846 solgt til farver P. Sørensen som anla farveri på eiendommen. Det ble også anlagt vannsag med dam og vei. I 1855 ble gården solgt til bygdas tidligere ordfører Nils Nilssen, og i 1858 til lensmann Henrik B. Ziegler (s.d.) som bodde på Lerpe til 1892. Det er 5 bruksnumre på gården.

Cookies | Personvern

bn