Lerpeveien

Gårdsvei i Skoger fra Lollandkrysset til Stillerudveien mot Lerpegårdene. Navnet ble stadfestet i 1977.

Cookies | Personvern

bn