Lie, Carl Ingvald (1864 – )

Gårdbruker og politiker, fra 1897 eier av bnr. 7 av Ingvaldsåsen, hvor han anla en praktfull frukt- og bærhage, i Skogerboken betegnet som «en liten seværdighet». Anla også en revegård. Medlem av Skoger formannskap og herredsstyre, forlikskommissær, formann i skolestyret og fattigstyret, ligningsnemnda og ligningskommisjonen, Skoger Sparebanks revisor og viseformann i representantskapet, kommunekasserer og formann i landbrukslaget.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet