Lie, Johan Herman (1869 – 1951)

Høyesterettsdommer, f. i Drammen, overrettssakfører i Kristiania fra 1894, kst. byrettsassessor 1909, samtidig sensor og eksaminator ved juridisk embetseksamen. Høyesterettsdommer fra 1922.

Cookies | Personvern

bn