Lie, Johan Herman (1869 – 1951)

Høyesterettsdommer, f. i Drammen, overrettssakfører i Kristiania fra 1894, kst. byrettsassessor 1909, samtidig sensor og eksaminator ved juridisk embetseksamen. Høyesterettsdommer fra 1922.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet