Lierstranda

En av Drammens «forsteder», beliggende i Lier kommune ved Drammensfjorden, hvor det er langgrunt og tomtene dårlig egnet for trelastbruk. Noen bordverk ble pelet for lagring av trelast («sibirier») og en kassefabrikk ble anlagt på en, senere to lektere, forankret utenfor Høvik. På et kart fra 1832 er det vist noen få hus mellom Drammen og Amtmandsvingen (som fikk sitt navn fordi tre amtmenn bodde på Frydenlund like ved svingen). På et kart fra 1913 er strekningen fullt bebygget, og de fleste beboerne arbeidet på brukene i Drammen. Mellom bygrensen og Amtmandsvingen var det i 1913 regulert ca. 20 tverrgater, alle påført navn. Mange av disse gatenavnene ble senere benyttet i Nøsteområdet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet