Lillås

Boplass nord/vest for Svarterud. Stedet var oppr. bebodd av en svensk familie. Den eldste datteren, Kristine, ble gift med smed Knutsen i Svingen. Paret skal ha bodd på Lillås før de flyttet til Smedbakken.

Cookies | Personvern

bn