Lillås

Boplass nord/vest for Svarterud. Stedet var oppr. bebodd av en svensk familie. Den eldste datteren, Kristine, ble gift med smed Knutsen i Svingen. Paret skal ha bodd på Lillås før de flyttet til Smedbakken.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet