Lillemoen (gnr. 105)

Matrikkelgård i Strømsgodset, nabo til Stomoen. Den første kjente eier var stattholder Kristoffer Urne, som i 1640-årene overdro gården til sin etterfølger, stattholder Hannibal Sehested. På 1690-tallet eides gården av Nils Bakke på Strømsø, i 1709 nevnes Matthias Heiberg som eier. Trelasthandler Iver Nilssen Thomle overtok eiendommen i 1767, den var da svært forfallen og hovedbygningen måtte repareres fra grunnmur til møne, kvernbruket var «brøstfeldig», damstokken råtten og jordgrøftene nedfalne og gjengrodde. Thomle fikk husets værelser utstyrt med veggmalerier, utført av svensken E.G. Tunmarck, den samme som malte en rekke av bildene i Kongsberg kirke og kjente portretter av familiene Arbo, Cappelen, Anker m.fl. Fra 1806 til 1856 eides gården av broforpakter Jens Peter Borgen (s.d.), deretter av hans datter og svigersønn Paul Victor Bülow. I 1908 ble gården solgt til Gulskogen Cellulosefabrik AS for kr. 90.000 og bebygget med fabrikkbygninger. Den gamle hovedbygningen ble revet ned, men veggmaleriene ble tatt vare på og av den siste private eier anbragt i hans villa på Bygdø. Det er 207 bruksnumre på gården.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet