Lindebukten

Strandplass ved Drammensfjorden under Øvre Knive. Auen Ellefsen fikk ca. 1750 festebrev på plassen og den tilliggende foss for 20 riksdaler årlig, han ble stamfar for en slekt av møllere.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet