Lindebukten

Strandplass ved Drammensfjorden under Øvre Knive. Auen Ellefsen fikk ca. 1750 festebrev på plassen og den tilliggende foss for 20 riksdaler årlig, han ble stamfar for en slekt av møllere.

Cookies | Personvern

bn