Lindvæver Gaden

ble trolig oppkalt etter Ole Lindvæver som bodde der i 1765. Navnet finnes også i branntaksten fra 1807. Gaten fikk senere navnene Kierulfstrædet og Bækkegaten inntil den i 1866 ble omdøpt til Mallinggaten (s.d.).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet