Lindvæver Gaden

ble trolig oppkalt etter Ole Lindvæver som bodde der i 1765. Navnet finnes også i branntaksten fra 1807. Gaten fikk senere navnene Kierulfstrædet og Bækkegaten inntil den i 1866 ble omdøpt til Mallinggaten (s.d.).

Cookies | Personvern

bn