Linveverstredet

Kort sidegate fra C. O. Lunds gate på Bangeløkka som løp parallelt med Folkestads gate. Den fikk i 1961 sitt navn etter den gamle Lindvæver Gaden, som i 1866 ble omdøpt til Mallinggaten (s.d.). Linveverstredet var oppr. prosjektert som en del av Treschows gate, men den del som var prosjektert mellom Bjørnstjerne Bjørnsons gate og C. O. Lunds gate ble senere opphevet, hvoretter man fant å burde gi den gjenværende gatestump eget navn.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet