Litle, Peder Hanssøn til Sem og Foss (ca. 1500 – 1551)

Høvedsmann på Akershus 1536 og en av de betydeligste skikkelser i norsk historie i første halvdel av 1500-årene. Jordegodseier på Strømsø, begynte sine eiendomservervelser rundt 1530. Gift med Ingeborg Gyldenløve (ca. 1500- 1597), datter av fru Inger til Østråt. Eier av Fossesholm og en rekke andre gårder i distriktet samt alle gårder på Strømsø fra og med Strømgårdene til og med Rød. Hans sønnedatters ektefelle Gunde Lange delte opp eiendommen i tre mindre godser og gjorde øvre Strøm til hovedgård for de to gårder han eide i Drammensdalen, denne gårdsgruppe fikk navnet Strømsgodset. Gunde Langes sønn Hans Lange til Fossesholm solgte rundt 1647 godset til Hannibal Sehested.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet