Løkkebergparken

ligger mellom Løkkebergveien og Lammers gate, øst for Evensbakken. Her ligger idrettslekeplassen Kjappen, en barnehage og en skulpturpark med arbeider av Ørnulf Bast, skjenket Drammen kommune av Peter Y. Berg jr. 1971/72. I parkens nordøstligste del ligger den nye Bragernes skole, som er en barneskole.

Cookies | Personvern

bn