Løkkesvingen

ble i 1959 satt som navn på den prosjekterte vei fra Skjelsbekk til Gåserudgaten. Veien fulgte stort sett traséen for den gamle Skjelsbekkveien. Gatenavnkomitéen hadde derfor foreslått å opprettholde dette navn, men formannskapet foreslo Løkkeveien, noe komitéen mente kunne forveksles med Løkkebergveien. Resultatet ble en kompromissløsning. I 1983 ble navnet opprettholdt som veinavn på vestsiden av Konnerudgaten.

Cookies | Personvern

bn