Løkkesvingen

ble i 1959 satt som navn på den prosjekterte vei fra Skjelsbekk til Gåserudgaten. Veien fulgte stort sett traséen for den gamle Skjelsbekkveien. Gatenavnkomitéen hadde derfor foreslått å opprettholde dette navn, men formannskapet foreslo Løkkeveien, noe komitéen mente kunne forveksles med Løkkebergveien. Resultatet ble en kompromissløsning. I 1983 ble navnet opprettholdt som veinavn på vestsiden av Konnerudgaten.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet