Lolland (gnr. 33 bnr. 1)

Bruk i Skoger hovedsogn, tidl. 1/9 av Eik gård som i 1803 ble bortfestet og tre år senere fradelt. Skylddeling ble først foretatt i 1853 da en sønn av Eiks eier, Iver Albert Juel, kjøpte Lolland for 2.800 speciedaler. Gården har sitt navn etter Juel-slektens hjemstavn i Danmark. Juel forærte i 1885 eiendommen til asyl for foreldreløse piker fra Skoger og Drammen. Hjemmet ble i 1904 i sin helhet overtatt av Skoger sognekommune og 6 år senere solgt til Thorstein Sjursen (Lolland) fra Sogn.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet