Lollandveien

Veistrekningen fra rundkjøringen på E-18 ved Eik opp til Lollandkrysset (Nordbyveiens forlengelse), fikk i 1996 sitt navn etter bruket Lolland. Tidligere var L. (fra 1959) navnet på Nordbyveien fra Lollandkrysset til Hans Tordsens gate.

Cookies | Personvern

bn