Lønnerudveien

ble i 1959 satt som navn på en ny vei fra Konnerudgaten over Lønnerud byggefelt, som ble opparbeidet av Selvaag Bygg. Den er hovedveien i boligfeltet Lønnerud på Konnerud. Området er utparsellert fra Lønnerud gård.

Cookies | Personvern

bn