Lønnerudveien

ble i 1959 satt som navn på en ny vei fra Konnerudgaten over Lønnerud byggefelt, som ble opparbeidet av Selvaag Bygg. Den er hovedveien i boligfeltet Lønnerud på Konnerud. Området er utparsellert fra Lønnerud gård.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet