Lorentzen, Jørgen Johannes (1897 – 1975)

Skipsreder, f. i Drammen, s. av kaptein Johannes L. Etter to år på kontor ved papirfabrikk i Drammen og annen praksis ble han i 1927 disponent og medeier i Lorentzen & Co., fratrådte 1959. Medeier i Lorentzen Chartering, Stove Shipping og flere andre shippingbedrifter i Oslo, Gøteborg og København, eier av Rederi a/b Dalen i Gøteborg, Skibs a/s Jojolo, Lillehammer og A/S Sonata, Oslo. Styreformann i Fredrikstad mek. Verksted og Belships Cp. Ltd. Skibs-A/S, en rekke andre verv innen rederinæringen og verkstedindustrien. Kommandør av St. Olavs Orden 1972, ridder av Dannebrogsordenen og den svenske Sverdordenen m.m., æresmedlem i Norsk Jockeyklub.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet