Lorentzenverven

Skipsrederi og verft som på midten av 1800-tallet lå ved nåværende Mads Wiels Plass, startet av den danskfødte skipper Jørgen Lorentzen som i 1826 hadde slått seg ned i Drammen, senere videreført av hans enke og andre familiemedlemmer. På sydsiden av gaten helt opp til reperbanen eide Lorentzen store løkker. Verven og sjøtomtene ble senere overtatt av Kiær & Co. og av Fred A. Kierulf, som i 1887 anla den eneste dampsagen på Strømsø. Denne ble i 1899 overtatt av A/S Jacob Friis, som etablerte A/S Kulkompaniet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet