Losjeplassen

strakte seg oppr. fra Drammenselven opp til Engene, der den går over i Peder Buchs gate. Veien ble regulert allerede i 1857, og har sitt navn etter den første frimurerlosje som lå her i kjøpmann Kirkgaards hus fra 1826 til 1836. En ny frimurerlosje ble stiftet i 1877. I dag har Losjeplassen sitt utgangspunkt i den nyeste del av Strandveien, som i 1993 var blitt opparbeidet som offentlig parkeringsplass. Oppr. ble plassen begrenset av Nichelsgangen i vest og Kobberslagergangen i øst. I krysset ved Nedre Storgate ligger trelasthandler Svend Haugs prektige hus, oppført i 1866, senere administrasjonsbygning for Drammens Elektrisitetsverk og deretter solgt til privatskole. På motsatt side lå Bragernes.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet