Losvesenet

er gammelt i Drammen. Den første losrulle fra 1732 nevner Niels Diedrichsen som losoldermann med 6 underloser. Diedrichsen ble senere Drammens første havnefoged.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet