Løvaas, A., A/S

Bakeri, konditori og kafé i Hauges gate 3, grunnlagt 1936 av August L. som i 1937 fikk håndverksbrev som konditor og baker. Bedriften, som hadde lokaler på i alt 700 kvm og to filialer, beskjeftiget på slutten av 1930-årene 25 ansatte. Nedlagt på beg. av 1940-tallet.

Cookies | Personvern

bn