Ludwigsen, Ulrich Christian (1798 – 1879)

Kjøpmann i Drammen, hvor han nøt stor anseelse, f. i København. Var i 1847 en av de 12 stiftere av Drammens Handelsstands Forening. Som børskommissær (1855-79) hadde han et betydelig arbeide i forbindelse med oppførelsen av Børsbygningen etter brannen i 1866.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet