Lumholtz, Ludvig (1773 – 1853)

Sogneprest og prost, f. i København. Kom fra prestestillinger i Kristiania, Hvaler og Onsøy til Drammen som sogneprest til Bragernes og Strømsø 1823, fra 1832 til sin død sogneprest i Lier og fra 1834 også prost i Drammen prosti. Gjorde seg lite bemerket ut over aktverdig embetsskjøtsel, veltalenhet og god sangstemme.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet