Lund, Anders (+ 1738)

Byfogd, f. på Strømsø, s. av tiendeskriver Peder Andersen Lund ved Drammen tollsted. Byfogd på Strømsø fra 1715 til 1724 da han drepte kjøpmann Jacob Larsen med et kårdestikk, ble to år senere dømt til døden. Flyktet til Sverige hvor han levde til han i 1738 vendte tilbake til Strømsø hvor han ble fengslet og senere henrettet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet