Lund, Andreas Jacob (18.1.1771 – 20.6.1842)

Sogneprest i Skoger 1802-42, Skogers mest bemerkelsesverdige prest ved siden av C. P. Hammer. Født i København, s. av spekhøker Jens Nilssen Lund, kom i 1796 til Norge som pers. kap. i Hof, i 1798 i Stokke. Res. kap. i Ramnes 1799, utnevnt til sogneprest i Skoger 1801, tiltrådte 1802 og forble i embedet i 40 år. Kjent som en meget dyktig prest og en fremragende administrator, tok seg med iver av de fattiges sak og var kjent for å være synsk. Folk trodde også at han hadde «svarteboka» og kunne forhekse folk med dens hjelp. På dødsleiet talte han om at han så to fremmede menn i kirken som holdt på med noe galt, det viste seg at det samtidig pågikk innbrudd i kirken hvor sølvtøyet ble stjålet. «En myndig herre som av og til kunne komme i strid med både autoriteter og bønder uten at dette dog forringet hans popularitet».

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet