Lund, Nicolai (1814 – 1847)

Botaniker og filosof, f. i Drammen. For en prisoppgave «Om Sjælens Frihed» til Det Kgl. Videnskabers Selskab i Trondhjem ble han tildelt den lille gullmedalje, mens Schopenhauer fikk den store. Som universitetsstipendiat i 1843 holdt han forelesninger over botanikk, studerte videre under Elias Fried i Uppsala 1843-45 og reiste i 1846 i botanisk øyemed til Sydamerika, hvor han døde i Venezuela 32 år gammel. Av hans forskjellige skrifter kan nevnes «Rejse gennem Nordlandene og Vestfinmarken i Sommeren 1841» (1842), «Haandbog i Christiania Omegns phanerogame Flora» (1846) og «Conspectus hymenomycetum circa Holmiam crescentium» (1846).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet