Lundaveien

ble i 1987 godkjent av bystyret som navn på hovedveien fra Vallersveien gjennom felt D og inn i fremtidig felt G på Jordbrekkskogen. Veien starter i nærheten av Lundahytta, og området var på folkemunne kalt Lundaskogen. Konnerud bydelsutvalg ønsket å forandre navnet til Goe Lundas vei etter områdets tidligere eier, men fikk ingen tilslutning i Gatenavnkomitéen eller bystyret.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet