Lundaveien

ble i 1987 godkjent av bystyret som navn på hovedveien fra Vallersveien gjennom felt D og inn i fremtidig felt G på Jordbrekkskogen. Veien starter i nærheten av Lundahytta, og området var på folkemunne kalt Lundaskogen. Konnerud bydelsutvalg ønsket å forandre navnet til Goe Lundas vei etter områdets tidligere eier, men fikk ingen tilslutning i Gatenavnkomitéen eller bystyret.

Cookies | Personvern

bn