Lundeby

Bruk under Selvik Bruk A/S, oppr. gårdsbruk hvor husene sto midt mellom husene i Lundeby og Løkka slik de er i dag. Plassen ble i 1840-årene benevnt Dragonløkken, husene ble oppført ca. 1895. Oscar Lundeby kom fra Eidsskogen som forpakter i 1898. Jorden gikk tilbake til hovedgården i 1948 og har senere vært benyttet av bl.a. brukets skogsarbeidere.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet