Lundeby

Bruk under Selvik Bruk A/S, oppr. gårdsbruk hvor husene sto midt mellom husene i Lundeby og Løkka slik de er i dag. Plassen ble i 1840-årene benevnt Dragonløkken, husene ble oppført ca. 1895. Oscar Lundeby kom fra Eidsskogen som forpakter i 1898. Jorden gikk tilbake til hovedgården i 1948 og har senere vært benyttet av bl.a. brukets skogsarbeidere.

Cookies | Personvern

bn