Lunden

ble i 1983 satt som navn på en prosjektert vei fra Almedalsveien inn i «Falkfeltet», regulert til boligbygging. Veien ble opparbeidet på slutten av 1990-tallet.

Cookies | Personvern

bn