Lunds Eftf., Einar

Bok- og papirhandel ved Brobakken på Strømsø, Jernbanetorvet (Strømsø Torv) 8, fra 1940 Strømsø Torv 7 vis-a-vis Norges Bank, grunnlagt 19. august 1909 av frk. Blenda Hauff, sommeren 1924 overtatt av Einar Lund og den 20. juli 1927 av Elise Øiberg. Videreført 1965 av Helge Nummedal (1911-1993) under navnet Elise Øibergs Eftf., nedlagt på 1970-tallet.

Cookies | Personvern

bn