Lutevoll (Melkiorsvoll)

Bruk utskilt fra Konnerud gård (bnr. 24, Grubegaten 40), som ved auksjonen i 1777 ble kjøpt av overstiger Melkior Dessau, født på Kongsberg 1709. Han kjøpte en del arealer i nordøstlien under Gruvekollen, Melkiorsvoll, Toppenhaug og Konnerudløkken samt det nåværende Lutevoll og bruket hvor Zackenhauset sto. Om sønnen Jørgen fortelles at han ble skutt i gruven syv og et halvt år gammel. Familien forsvant fra bygda på slutten av 1700-tallet. Eiendommen hadde senere en lang rekke eiere, bl.a. (fra 1923) Thorleif Backe, bror av drammensdikteren Stein Backe, som en tid bodde på bruket.

Cookies | Personvern

bn