Lyche, Axel Ivar (1855 – 1914)

Forretningsmann og aviseier, f. i Drammen, s. av Harald L. Trådte i 1880-årene inn i farens firma, kjøpte i 1885 Buskeruds Blad og i 1897 Drammens Tidende, som han slo sammen til Drammens Tidende og Buskeruds Blad, by- og landutgave. Medlem av Drammen bystyre og formannskap, av direksjonen for Drammenselvens Papirfabrikker, Krogstad Cellulosefabrik, Den Norske Kalosje- og Gummivarefabrik og Drammens Teater.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet