Lynn Trævarefabrik, A/S

Grunnlagt 1907 av G. Melgaard på Nedre Bragernes (Nedre Storgate 52), den ble drevet med elektrisk kraft og hadde egen damptørke til 120 tylfter planker. Fabrikken omfattet sagbruk, høvleri og fabrikasjon av dører, vinduer, trapper, møbler, innredninger, kjøkken- og butikkutstyr samt møbler. Den hadde ca. 35 mann i arbeide og leverte bl.a. til Bergen by etter bybrannen der, samt til flere større sykehus og skoleanlegg. Nedlagt ca. 1975.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet