Lysedal

Bruk utskilt av Grinderud (Stubberudveien 126), solgt til Ole Olsen ved auksjonen i 1777, gikk i 1803 over til John Amundsen fra Ringerike. Blant senere eiere kan nevnes fabrikkeier N. M. Christiansen. Bruket ble senere forenet med Tolgen (s.d.).

Cookies | Personvern

bn