Lysedal

Bruk utskilt av Grinderud (Stubberudveien 126), solgt til Ole Olsen ved auksjonen i 1777, gikk i 1803 over til John Amundsen fra Ringerike. Blant senere eiere kan nevnes fabrikkeier N. M. Christiansen. Bruket ble senere forenet med Tolgen (s.d.).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet