Madsen, Mads Lauritz (1782 – 1840)

Trelasthandler, skipsreder og stortingsmann, f. i Randers, kom tidlig på 1800-tallet til Drammen hvor han giftet seg med trelasthandler Anders Borgens datter Maren Anne. Eligert mann i Drammen 1824-28, representerte byen på Stortinget 1827-28. Medlem av Trelasthandlerdireksjonen 1807-36, medlem av Drammens Sparebanks første direksjon 1823, overformynder på Bragernes 1818-20. I 1820-årene byens største skipsreder, en av de største trelasteksportørene og en av byens rikeste og mest innflydelsesrike menn. Fra 1820-årene eide han sager på Fossesholm, medeier i Schimmelmanns Glassverk fra 1824 til det gikk inn i 1832.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet