Mæhlen, Torkild Torkildsen (1718 – 1793)

Underlensmann i Skoger til 1756, deretter den første lensmann i Skoger prestegjeld til 1789 da han ble avsatt «da han var aldeles uefterrettelig og ei kunde betroes pengeoppbørsler».

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet