Mæhlen, Torkild Torkildsen (1718 – 1793)

Underlensmann i Skoger til 1756, deretter den første lensmann i Skoger prestegjeld til 1789 da han ble avsatt «da han var aldeles uefterrettelig og ei kunde betroes pengeoppbørsler».

Cookies | Personvern

bn