Mælen (gnr. 56)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn (Mælen 155/155B). Navnets opprinnelse er noe uklar, det ble tidl. skrevet I Merdenum (1398), Merden (1593), Mellen (1605). Har enten sammenheng med dyret mår eller merd, som var en ruse eller teine til bruk ved fangst av fisk i bekker og elver. Mælen utgjør en liten grend nord for Skoger prestegård mellom Ingulfsåsen i øst og åsen mot Skjeldrum i vest. I nord fører skogene forbi Risdalsåsen til Galterud. Skoger kirke eide i 1398 gården, som angivelig var gitt til sjelemesser for Ormstein på Justad i Lier. Rundt 1650 kjøpte Hannibal Sehested gården av Preben von Ahnen, den kom senere under Kronen og ble på slutten av 1600-tallet solgt til Mads Wiel på Bragernes. Fra 1754 til 1788 eides Mælen av Torkild Torkildsen, lensmann i Skoger, som innredet lensmannsarrest i gårdens annen etasje. Gården ble delt i 1821. Hovedbølet ble i 1880 kjøpt av Julius Christian Larsen, en kjent tømmermester i Skoger som bl.a. bygget hovedbygningene på Nordre Haneval, Nordre Knive, Søndre Fjell og mange andre. Det er 28 bruksnumre på gården.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet