Magasinet

Det Kongsbergske Magasin lå ved Øvre Sund på Bragernes til det i 1786 ble flyttet til Gyldenløves Plass mellom Strømsø Storgade (i dag Tollbodgaten) og elven. Det var anlagt for å ta imot og lagre varer som kom sjøveien for senere å skulle føres til Kongsberg Sølvverk. Magasinforvalter (1780-1802) var Drammens senere Eidsvollsmann Nicolai Scheitlie. Magasinet brant ned i 1827, kommunen kjøpte i 1835 Magasintomten og slo den sammen med det tilliggende torv, som fikk navnet Strømsø Torv (på folkemunne Lærumtorvet etter kjøpmann John Lærum som bodde på stedet), til plassen i 1866 fikk navnet Gyldenløves Plass.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet