Magnustråkket

ble i 1985 av Gatenavnkomitéen foreslått satt som navn på en opparbeidet gangvei i nærheten av idrettshallen på Konnerud, fra idrettshallen opp til Gåserudgaten, etter den ene av brødrene Emil og Magnus Thorsberg, hvis tidligere eiendommer gangveien går over.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet