Magnustråkket

ble i 1985 av Gatenavnkomitéen foreslått satt som navn på en opparbeidet gangvei i nærheten av idrettshallen på Konnerud, fra idrettshallen opp til Gåserudgaten, etter den ene av brødrene Emil og Magnus Thorsberg, hvis tidligere eiendommer gangveien går over.

Cookies | Personvern

bn