Malling, Hans (1748 – 1816)

Kjøpmann og skipsreder, eligert mann på Strømsø ca. 1805-1811, i Drammen 1811-12, medlem av Trelasthandlerdireksjonen 1807-16. Hans trelasttomter og løkker opptok store deler av nåværende Strømsø Torv, brobakke og jernbanestasjon, og han avsto i 1812 grunn til bybroen. M. eide dessuten begge Danvik-gårdene, samt fra 1809 Marienlyst som fikk sitt navn etter hans hustru Elisabeth Maria (Marie).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet