Malling, Peter Tidemand (1807 – 1878)

Boktrykker, f. på Strømsø, opprettet 1842 eget trykkeri i Kristiania og drev samtidig forlag og bokhandel. Trykkeriet, som i 1875 ble solgt til et interessentskap, utviklet seg under navnet Det Mallingske Boktrykkeri til et av landets ledende trykkerier. Ridder av St. Olavs Orden «for fortjenstfuld Virksomhed til Fremme af den literaire Communication med Naborigene», ridder av den svenske Vasa-Ordenen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet