Mallinggaten

I dag en kort tverrgate fra Tordenskiolds gate til Bjørnstjerne Bjørnsons gate, oppr. en gammel forbindelsesvei fra Danvik-gårdene over Marienlyst til Drammenselven, het tidligere Lindvævergaden (s.d.), Kierulfstrædet og Bækkegaten. Den fikk i 1866 sitt navn etter Hans Malling (s.d.) med den begrunnelse at han i sin tid hadde eid Danvik. Den del av gaten som gjensto syd for Bjørnstjerne Bjørnsons gate ble etter byggingen av Drammenshallen, som delte gaten i to, i 1978 innlemmet i Schwartz gate. I Mallinggaten lå byens fattighus, senere Strømsø Pleiehjem, som ble nedlagt på 1950-tallet da det nye pleiehjem ble åpnet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet