Malmveien

Vei på Konnerud fra Kirkelunden til Konnerud skole, del av et gammelt veisystem i gruvesamfunnet på Konnerud, navnet ble stadfestet i 1969. Oppr. var Malmveien navnet på veien fra foten av Grubeåsen forbi Eskerud, Holmen og Stubberud til Treholt. Denne veien ble brukt da man i 1646 førte malmen over til smeltehyttene i Vestfossen, der også ertsen fra Eiker, Sandsvær og Kongsberg ble smeltet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet