Manufakturhandel

Den del av krambodhandelen som (bortsett fra kornhandelen) først skilte seg ut som spesialforretning. I Drammen antok den helt fra begynnelsen av 1800-årene betydelige dimensjoner, særlig i årtiene etter 1814 da Drammen – kanskje ved siden av Bergen – var landets ledende manufakturhandelsby. De ledende manufakturhandlere var Jakob Sørensen og stadshauptmand Salomon Clausen, som hadde sine forretningsgårder ved Nedre Sund. Clausen handlet over hele det sønnenfjelske Norge og var den første kjøpmann som etter tysk mønster hadde reisende (Probenreutere). Tradisjonen ble opprettholdt gjennom 1840- og 50-årene av Andreas M. Tandberg, K. Udbye og Chr. Seeberg, som hadde meget betydelig handel i Drammen og opplandet, samt H. P. Faye, hvis varer solgtes over hele landet, like til Nordland og Finnmark. Clausen og Faye var sannsynligvis sin tids største manufakturhandlere i Norge.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet